Conference Halls

Allegro

Allegro

Type: conference hall

Address: 82 Peremogy avenue, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 237-92-09 ; +380 67 443-44-39

Borovyk

Borovyk

Type: Restaurant, Banquet hall, Restaurant in the Country, Restaurant in the Hotel

Cuisine: European

Address: Novosilky village, Vyshgorodsi region, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 362-30-71 ; +380 50 604-03-04

Babushkin Sad

Babushkin Sad

Type: conference hall, Restaurant in the Country, Restaurant in the Hotel

Address: 2 Sadova St., Mriya village, Kiev region, Ukraine
Phone: +380 67 445-60-90

Bakkara Conference Service

Bakkara Conference Service

Type: conference hall

Address: 1 Venetian Island, Hydropark, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 369-34-35

Wish

Wish

Type: conference hall, Restaurant in the Country, Restaurant in the Hotel

Address: 29 Naberezhna St., «Vtshneve mistechko» cottage town, Vyshenky village, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 67 446-94-64 ; +380 44 585-87-77 ; +380 67 446-94-40

Vozdvyzhensky

Conference Hall of The Vozdvyzhensky Hotel

Type: conference hall, Restaurant in the Hotel

Address: 60 Vozdvyzhenska St, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 531-99-00 ; +380 44 531-99-55 ; +380 67 242-90-01

Mountain stream

Mountain stream

Type: Restaurant-hotel complex, conference hall, Restaurant in the Hotel, Restaurant in the Country

Address: 66 Mitchurina St., Boryspil region, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 98 098-91-91

The Conference Centre of Khreshchatyk Hotel

The Conference Centre of Khreshchatyk Hotel

Type: conference hall, Restaurant in the Hotel

Address: 14 Khreshchatyk St., Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 596-80-00 ; +380 44 596-80-01

Nivki

Nivki Banquet Hall

Type: conference hall

Address: 84 Peremogy avenue, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 328-18-81

Petrovsiy Brovar

Petrovsiy Brovar

Type: Restaurant, Restaurant in the Country, Discounted, Restaurant in the Hotel

Cuisine: Russian, European

Address: 131 Osipova St., Brovary
Phone: +380 44 599-45-00

Platium

Platium

Type: conference hall, Restaurant in the Country, Restaurant in the Hotel

Address: 475 Solovianenko St., Kozyn, Obukhov district, Kiev Region, Ukraine
Phone: +380 44 251-69-02 ; +380 44 251-69-41 ; +380 44 251-69-45

Pushcha-Lesnaya

Pushcha-Lesnaya

Type: conference hall, Restaurant in the Country

Address: 1 Lisna Sr, Moshun village, Vishgorodskii district, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 354-07-77 ; +380 66 117-62-62 (reception)

Regent Hill

Regent Hill

Type: conference hall

Address: 54 Michurina St., Kyiv, Ukraine
Phone: +380 97 201-10-20

San Marino

San Marino congress centre

Type: conference hall, Restaurant in the Hotel, Restaurant in the Country

Address: 20 Junkerova Str., Pushcha-Voditsa, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 360-20-72 ; +380 68 371-70-70

Sobi Club

Sobi Club

Type: conference hall, Restaurant in the Country, Restaurant in the Hotel

Address: Khotyanovka village, Kiev region, Ukraine
Phone: +380 67 999-91-91 ; +380 96 385-43-48

Sovskie Prudy

Sovskie Prudy

Type: conference hall, Restaurant in the Hotel

Address: 112/40 Kirovogradska St., Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 600-69-71 ; +380 44 337-10-10

Taverna

Taverna

Type: conference hall, Banquet hall, Restaurant in the Hotel, Discounted

Address: 28 km of Novoobukhiv road, Romankiv village, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 332-75-00 ; +380 44 332-76-00 ; +380 67 503-26-55 ; +380 68 906-05-87

Terra Nova

Terra Nova

Type: conference hall, Restaurant in the Country

Address: 73 Instytutska St., Kyev region, Ukraine
Phone: +380 44 481-00-00 ; +380 50 481-00-22 ; +380 50 382-68-72

Trypilske Sonce

Trypilske Sonce

Type: conference hall, Restaurant in the Hotel, Restaurant in the Country

Address: 27 km of New Obukhov road, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 50 442-60-03 (conference manager)

Florida

Florida

Type: conference hall, Restaurant in the Hotel

Address: 52 Shcherbakivskoho St., Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 842-19-17 ; +380 66 389-52-24 ; +380 44 374-07-44

Advertisement

 

Advertisement