Search for restaurant:

Paprika

Type: BanquetHall, Restaurant, Pizzeria
Cuisine: European, Italian
Location:Levoberezhnyy, Rusanivka

Recommend you to visit another restaurant:

Zamok Vydubitchi

Zamok Vydubitchi

Type: Restaurant, BanquetHall

Cuisine: European

Address: 5 Naberezhno-Pecherska St, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 97 296-96-89 ; +380 63 578-10-10 ; +380 93 886-02-43

Rulikov

Family Eco Club Rulikov

Type: Restaurant, BanquetHall, Country, AtHotel

Cuisine: European

Address: 1 Sovkhozna St., Rulykiv village, Kiev region, Ukraine
Phone: +380 96 869-69-49 ; +380 66 369-69-49 ; +380 97 730-35-37

Mountain stream

Mountain stream

Type: Restaurant-hotel complex, BanquetHall, AtHotel, Restaurant, Country

Cuisine: European, Georgian, Ukrainian

Address: Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Гора, ул. Мичурина, 66
Phone: +380 98 098-91-91 ; +380 44 953-49-21

Trypilske Sonce

Trypilske Sonce

Type: Restaurant, Country

Cuisine: Ukrainian, European

Address: 27 km of New Obukhov road, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 585-55-66 ; +380 50 351-78-42 ; +380 44 585-55-72 ; +380 50 383-31-17

Fortetsya

Fortetsya

Type: Restaurant, Country, BanquetHall

Cuisine: Ukrainian, European

Address: 21 Gongadze Prosp, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 97 472-11-22Advertisement

 

Advertisement