Search for restaurant:

Arystokrat

Type: Restaurant, AtHotel
Cuisine: European, Ukrainian
Location:Obolon

Recommend you to visit another restaurant:

Green Villa

Green Villa

Type: Restaurant, BanquetHall, Country, AtHotel

Cuisine: European

Address: Kyiv – Revne – Rogoziv road, Hora village, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 338-54-08 ; +380 50 327-58-58

Provincia

Provincia

Type: Restaurant, BanquetHall, Country

Cuisine: Ukrainian

Address: 26-А Bogatyrska St., Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 402-84-55

Ukrayinski Stravy

Ukrayinski Stravy

Type: Restaurant, BanquetHall

Cuisine: Ukrainian

Address: 22 Vidradny avenue, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 408-68-52 ; +380 44 408-24-72

Old Pond

Old Pond

Type: Restaurant, Country

Cuisine: European, Ukrainian

Address: 1a, Shevchenko St, Pilipovichi village, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 331-39-74

Chervona Kalina

Chervona Kalina

Type: Restaurant, Country

Cuisine: Ukrainian, Caucasian, European

Address: 22 Henerala Vatutina Prosp, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 465-55-85

Advertisement

 

Advertisement